Alle mogelijkheden

Europees vrijwilligerswerk (EVS) 
​Als Vlaamse jongere in het buitenland de handen uit de mouwen steken, een buitenlandse vrijwilliger laten meedraaien in je organisatie of een jongere als vrijwilliger uitzenden.
Groepsuitwisseling
Groepen jongeren uit verschillende landen ontmoeten elkaar rond een zelfgekozen thema. De jongeren werken zelf het programma mee uit. De rode draad: ideeën en ervaringen uitwisselen.
Mobiliteit van jeugdwerkers
Deze activiteiten ondersteunen de professionele ontwikkeling van jeugdwerkers. Zowel beroepskrachten als vrijwilligers doen inspiratie op om de kwaliteit van hun projecten en organisatie te versterken.
Jongereninitiatief
Groepjes jongeren, vanuit een organisatie of een losse informele groep, zetten samen een vernieuwend internationaal project op rond een gemeenschappelijk thema. De jongeren bedenken het project en voeren het zelf uit. Ze werken zowel in eigen land als op internationaal niveau activiteiten uit.
Jeugdpartnerschap: praktijk delen
Een langdurige internationale strategische samenwerking met focus op ‘jeugd’ om organisaties of informele groepjes jongeren te versterken.
De belangrijkste doelstellingen zijn:
- het ontwikkelen en versterken van netwerken
- het versterken van de capaciteit om op transnationaal niveau actief te zijn
- het delen van ideeën, praktijken en methoden.
Jeugdpartnerschap: innovatie
Een langdurige internationale strategische samenwerking met focus op ‘jeugd’ om organisaties te versterken.
Het project ontwikkelt vernieuwende resultaten en engageert zich tot een intensieve verspreiding van bestaande en nieuw ontwikkelde producten.
Jeugdbeleidsmeetings
Activiteiten die actieve participatie van jongeren bevorderen in het democratische leven en het debat aanmoedigen rond de thema’s en prioriteiten van de EU Jeugdstrategie.

TIP
Heb je een idee maar weet je niet of het in aanmerking komt voor subsidies?
Geef ons een seintje. We bespreken samen je projectidee en bekijken onder welke mogelijkheid het zou kunnen passen.

Na mijn studie sociologie besefte ik: je kan de wereld niet veranderen vanuit boeken. Mauro (22)