Deadlines

Hieronder vind je een overzicht van de deadlines in 2018 waarop je een subsidieaanvraag kan indienen bij ons.
Meer info over de deadlines en andere spelregels lees je bij de acties zelf.

Deadline Startdatum project Actie
15/02/2018 - 12:00 vanaf 01/05/2018
15/02/2018 - 12:00 vanaf 01/06/2018
26/04/2018 - 12:00 vanaf 01/08/2018
26/04/2018 - 12:00 vanaf 01/09/2018
04/10/2018 - 12:00 vanaf 01/01/2019
04/10/2018 - 12:00 vanaf 01/02/2019

TIP

12u is de uiterste deadline waarop dossiers aanvaard worden. We raden je aan om je aanvraag al enkele dagen vroeger in te dienen. Zo kan je ons bij bv. technische problemen nog contacteren en toch tijdig indienen. 


Youth in Action richt zich in de eerste plaats op samenwerking tussen organisaties in Europa en de Europese buurregio's.
Daarnaast kan je onder de noemer Capacity building in the field of youth een Youth in Action samenwerking opzetten met organisaties in én buiten Europa. Je dient je aanvraag niet bij JINT maar rechtstreeks bij het Uitvoerend agentschap (EACEA) in.

 Voor deze projectoproep is er in 2017 één aparte deadline.

Deadline Capacity building in the field of youth Startdatum project
08/03/2017 - 12:00 vanaf 01/07/2017

Lees hier meer over de mogelijkheden en specifieke voorwaarden.

Elkaars diversiteit accepteren en van elkaar leren kan de sterkte van de volgende generaties zijn. Véronique (42)