European Solidarity Corps

Het European Solidarity Corps is een nieuw Europees subsidieprogramma. Met dit nieuwe programma wil de Europese Unie nog meer inzetten op solidariteitsprojecten van en voor jongeren in Europa.

Wat zijn de mogelijkheden?

Binnen het programma zijn verschillende soorten projecten mogelijk.

>>Vrijwilligerswerk

Jongeren kunnen als vrijwilliger aan de slag. Deze projecten liggen in de lijn van het bestaande vrijwilligerswerk via Youth in Action.
Via het Corps komen er ook extra mogelijkheden voor volunteering teams: vrijwilligersprojecten in groep.

>>Nationale solidariteitsprojecten

Deze projecten leunen sterk aan bij de internationale jongereninitiatieven van Youth in Action. Het gaat echter om nationale projecten van vrijwilligers die vernieuwend zijn en een sterke lokale impact hebben.

>>Stages

Jongeren kunnen tijdens een betaalde stage in het buitenland concrete werkervaring opdoen. De stage moet bijdragen aan een solidair Europa en kan geen deel uitmaken van een bestaande opleiding. Jongeren krijgen hiervoor van de stageplaats een vergoeding. Het programma betaalt reiskosten, voorbereiding, omkadering en dergelijke.

>>Jobs

Aan de slag via het Corps in een job in het buitenland die bijdraagt aan een solidair Europa. Jongeren krijgen hiervoor van de werkgever een loon. Het programma betaalt reiskosten, voorbereiding, omkadering en dergelijke.

Blijven de mogelijkheden van Youth in Action bestaan?

Het EU Solidarity Corps zal parallel met de bestaande mogelijkheden van Youth in Action bestaan. Het Corps biedt daarnaast dus verschillende nieuwe mogelijkheden én extra middelen voor nationale én internationale jongerenprojecten en leerervaringen.

Is er al meer info over de deadlines, de beschikbare middelen, de rol van JINT,...?

De Europese Raad en het Europese Parlement bespreken op dit ogenblik het EU Solidarity Corps. De Commissie sleutelt intussen verrder aan de concrete spelregels en de programmagids.

  • Wil je een vrijwilligersproject opzetten, dan kan dat via de huidige mogelijkheden van Youth in Action. De eerstkomende deadline is 26 april.
  • De eerstkomende deadline voor de nieuwe mogelijkheden via het European Solidarity Corps is voorzien op 4 oktober. Voor welke mogelijkheden je dan al subsidies zal kunnen aanvragen, is op dit moment nog niet duidelijk.
    Ben je van plan om een dossier in te dienen in februari voor vrijwilligersprojecten? Laat het ons dan weten, we contacteren je als eerste als we nieuws hebben.
  • Organisaties krijgen meer info op onze info- en vormingsdag op donderdag 8/2. We vertellen je dan live meerover het laatste nieuws en de mogelijkheden en spelregels. >>> Schrijf je hier online in
  • Individuele jongeren die hun eigen mogelijkheden via het EU Solidarity Corps willen leren kennen, kunnen naar een infosessie over vrijwilligerswerk komen.
    Over de andere mogelijkheden (solidariteitsprojecten, stage en studeren) volgt later meer info. >>> Schrijf je hier online in

Kan ik mij ergens opgeven voor het EU Solidarity Corps?

Via de website van de Europese Commissie kan je je als jongere registeren en aangeven waarvoor je je wil inzetten. Door je te registreren blijf je rechtstreeks op de hoogte over de mogelijkheden.
Organisaties die via het Corps vrijwilligers willen ontvangen, kunnen terecht op de EU Solidarity Corps database (PASS) via de Europese infopagina van het Corps of nemen best contact op met JINT, 02-209 07 20 of youthinaction@jint.be.

We houden je op de hoogte!!!

European Solidarity Corps

Jongeren zetten alleen of in groep een solidariteitsproject in Europa op.