European Solidarity Corps

Op zaterdag 21/10 lanceerden we het European Solidarity Corps. Met dit nieuwe programma wil de Europese Commissie nog meer inzetten op solidariteitsprojecten van en voor jongeren in Europa.

Wat zijn de mogelijkheden?

Binnen het programma zijn verschillende soorten projecten mogelijk.

Vrijwilligerswerk

Jongeren kunnen als vrijwilliger aan de slag. Deze projecten liggen in de lijn van het bestaande Europees vrijwilligerswerk via Youth in Action.
Via het Corps komen er ook extra mogelijkheden voor volunteering teams: vrijwilligersprojecten in groep.

Nationale solidariteitsprojecten

Deze projecten leunen sterk aan bij de internationale jongereninitiatieven van Youth in Action. Het gaat echter om nationale projecten van vrijwilligers die vernieuwend zijn en een sterke lokale impact hebben.

Stages

Jongeren kunnen tijdens een niet-betaalde stage in het buitenland concrete werkervaring opdoen. De stage moet bijdragen aan een solidair Europa en kan geen deel uitmaken van een bestaande opleiding. Jongeren krijgen hiervoor van de stageplaats een vergoeding. Het programma betaalt reiskosten, voorbereiding, omkadering en dergelijke.

Jobs

Aan de slag via het Corps in een job in het buitenland die bijdraagt aan een solidair Europa. Jongeren krijgen hiervoor van de werkgever een loon. Het programma betaalt reiskosten, voorbereiding, omkadering en dergelijke.

Blijven de mogelijkheden van Youth in Action bestaan?

Het EU Solidarity Corps zal parallel met de bestaande mogelijkheden van Youth in Action bestaan. Het Corps biedt daarnaast dus verschillende nieuwe mogelijkheden én extra middelen voor nationale én internationale jongerenprojecten en leerervaringen.

Wanneer is er meer info over de deadlines, de beschikbare middelen, de rol van JINT,...?

De Commissie sleutelt op dit moment aan de concrete spelregels en de programmagids.

  • Organisaties krijgen meer info op onze info- en vormingsdag op donderdag 14/12. We vertellen je dan live meerover het laatste nieuws en de mogelijkheden en spelregels. >>> Schrijf je hier online in
  • Individuele jongeren die hun eigen mogelijkheden van het EU Solidarity Corps willen leren kennen, kunnen naar een infosessie over vrijwilligerswerk komen.
    Over de andere mogelijkheden volgt later meer info. >>> Schrijf je hier online in

Kan ik mij ergens opgeven voor het EU Solidarity Corps?

Via de website van de Europese Commissie kan je je als jongere registeren en aangeven waarvoor je je wil inzetten. Door je te registreren blijf je rechtstreeks op de hoogte over de mogelijkheden.
Organisaties die via het Corps vrijwilligers willen ontvangen, nemen best contact op met JINT, 02-209 07 20 of youthinaction@jint.be.

Meer info volgt!!!

European Solidarity Corps

Jongeren zetten alleen of in groep een solidariteitsproject in Europa op.