Faq


We willen met onze groep op buitenlands kamp. Komt dit in aanmerking als groepsuitwisseling?

Bij een groepsuitwisseling gaat het steeds om uitwisseling van minstens 5 dagen tussen minstens 2 verschillende landen.
Je kamp in het buitenland doen volstaat dus niet om in aanmerking te komen voor subsidies. Je moet met minstens één buitenlandse groep samenwerken.

Interesse? Lees dan meer over de mogelijkheden van een groepsuitwisseling.
We helpen je graag om een geschikte buitenlandse partnergroep te vinden. Lees hier meer over hoe je een partnergroep kan zoeken.


Kan ik als school bij jullie terecht voor subsidies?

Of je als school bij ons terecht kan, hangt af van het soort project dat je met de jongeren wil opzetten.
Het Youth in Action luik van het Europese subsidieprogramma Erasmus+, waarvoor JINT het nationaal agentschap in Vlaanderen is, richt zich naar projecten van en voor jongeren, jeugdwerk- en jongerenorganisaties in de vrije tijd.

Het moet dus altijd om een project in de vrije tijd van de leerlingen gaan. Aan een Youth in Action project kan nooit een verplichting of beoordeling (bv. in de vorm van punten) vast hangen. De activiteiten moeten buiten het lescurriculum van de jongeren vallen.

Gaat het om projecten binnen de schooltijd van de leerlingen, dan neem je best contact op met onze collega's van EPOS. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijs- en opleidingsluik van Erasmus+ in Vlaanderen.


Hoe registreer ik mijn organisatie om een aanvraag te kunnen indienen of partner te worden in een project (=PIC code aanvragen)?

Op deze pagina vind je een stap-voor-stap handleiding. Je leest er ook meer over hoe je je gegevens na registratie nog kan aanpassen.


Ik wil een aanvraag bij jullie indienen. Welk nationaal agentschap moet ik kiezen in het aanvraagformulier?

JINT heeft als code BE05.


Ik kreeg een bevestigingsmail dat jullie mijn aanvraag goed ontvangen hebben. Hierin staat ook een projectcode.
Wat betekent die projectcode?

Zo’n code bestaat uit verschillende delen, bv. 2014-1-BE05-KA105-0000001

 • 2014: jaar waarin het project werd ingediend. De programmagids, financiële regels en eindverslagen van 2014 zijn van toepassing, zelfs al start je activiteit pas in 2015.
 • 1: de aanvraagronde waarin je indiende
 • BE05: de code die JINT als nationaal agentschap voor Youth in Action heeft.
 • KA105: voor welke soort projecten je indiende.
  • KA105: Europees Vrijwilligerswerk, groepsuitwisseling, mobiliteit van jeugdwerkers
  • KA205: jongereninitiatief, jeugdpartnerschap: innovatie, jeugdpartnerschap: praktijk delen
  • KA347: jeugdbeleidsmeetings
 • 0000001: je projectnummer

Wanneer is de volgende EVS (Europees vrijwilligerswerk ) infosessie voor jongeren?

In onze kalender vind je een overzicht van de volgende infosessies. Je vind er ook een link om je in te schrijven.


Hoe zoek ik als vrijwilliger een EVS zendorganisatie?

Lees hierover meer op deze EVS pagina.


Hoe wordt mijn organisatie EVS zend- of gastorganisatie?

Lees hierover meer op deze EVS pagina en contacteer ons voor een persoonlijke afspraak.


Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Je diende je project in en vraagt je af: wat nu? Hier lees je alle stappen die je dossier doorloopt en wanneer je meer info kunt verwachten.


Ik wil mijn eindverslag indienen voor de einddatum van mijn project verstreken is. Kan dat?

Stuur een mailtje naar projectassistent@jint.be voor meer informatie.  Vermeld hierbij duidelijk je projectnummer en de reden waarom je je eindverslag vroeger wil indienen.

Het project gaf de groep de kans om soul mates uit heel Europa te leren kennen, bij wie ze echt zichzelf konden zijn. Anneleen (30)