Gegevens vrijwilliger

Stuur je een vrijwilliger uit naar een partnerorganisatie of ontvang je binnenkort zelf een vrijwilliger?

Geef dan hier zijn/haar gegevens en de gegevens van het project in. Ook als je project niet in Vlaanderen is ingediend maar je partner bent in een dossier dat door jullie partnerorganisatie bij een NA in een ander land is ingediend, moet je dit formulier invullen.

Start je projectnummer met 2017 of hoger? Dan zijn je vrijwilligers verplicht om zich te registreren in het European Solidarity Corps. Hoe hij/zij dat doen, vind je op de ESC-pagina voor jongeren.

Meer weten over hoe JINT met je gegevens omgaat? Lees onze privacyverklaring.

Bijvoorbeeld 2018-1-BE05-KA125-000001
Elke vrijwilliger die deel uitmaakt van een project uit 2017 of later, is verplicht zich te registreren in de database van het European Solidarity Corps. Hoe dat moet, vind je in de tekst bovenaan.
Wanneer komt de vrijwilliger bij de gastorganisatie aan?
Waar gaat het vrijwilligerswerk door?
Welke organisatie ondersteunt de vrijwilliger van thuis?
Bv. "deze vrijwilliger vervangt iemand die zijn vrijwilligerswerkperiode vroeger heeft stopgezet" of "kortere periode dan aangevraagd"