Landen

Een groepsuitwisseling is altijd transnationaal tussen 2 of meerdere landen.

Met deze landen kan je samenwerken:

Programmalanden

België Hongarije Macedonië (FYROM) Slowakije
Bulgarije Ierland Malta Spanje
Cyprus IJsland Nederland Tsjechië
Denemarken Italië Noorwegen Turkije
Duitsland Kroatië Oostenrijk Verenigd Koninkrijk
Estland Letland Polen Zweden
Finland Liechtenstein Portugal  
Frankrijk Litouwen Roemenië  
Griekenland Luxemburg Slovenië  

Partnerlanden uit de buurregio’s

Albanië Georgië Marokko Servië
Algerije Israël Montenegro Syrië
Armenië Jordanië Moldavië Tunesië
Azerbeidzjan Kosovo Oekraïne Wit-Rusland
Bosnië-Herzegovina Libanon Palestina  
Egypte Libië Rusland  

Spelregels voor samenwerking met partnerlanden

  • Bij samenwerking met partnerlanden uit de buurregio’s van de EU moet minstens 1 land betrokken zijn van de programmalanden en minstens 1 partnerland van een buurregio van de EU.
  • Een partnerland kan nooit zelf een projectaanvraag indienen. Indien er landen betrokken zijn uit de buurregio’s dan dient één van de partners uit een programmaland bij zijn Nationaal Agentschap de aanvraag in.
  • Het beschikbare budget voor samenwerking met partnerlanden uit de buurregio’s is kleiner dan dat voor projecten met programmalanden.

Andere landen uit de rest van de wereld

Bekijk in de programmagids een overzicht van de andere landen waarmee je kan samenwerken. 
Met deze landen kan je onder de noemer ‘Capacity building in the field of Youth’ een project opzetten. Het gaat om een grootschalige en langdurige samenwerking tussen minstens 3 landen, waarvan er minstens één een programmaland is en minstens één een ander partnerland uit de rest van de wereld.
Lees hier meer over de mogelijkheden en specifieke voorwaarden.

Voor de financiering van groepsuitwisselingen met partners uit Zwitserland zijn de regels voorlopig als volgt:

  • Wanneer een project door een Zwitserse organisatie bij het nationaal agentschap van Zwitserland wordt ingediend en goedgekeurd, dan wordt het hele project gefinancierd door het Zwitserse nationaal agentschap, dus ook de kosten van de deelnemers uit de andere landen.
  • Indien een project met Zwitserse deelnemers wordt goedgekeurd en gefinancierd door een nationaal agentschap van een van de programmalanden, dan kan de Zwitserse partner een aanvraag indienen bij het Zwitserse nationaal agentschap om de kosten te dekken voor hun eigen deelnemers.

Laat je Zwitserse partner contact opnemen met het Zwitserse agentschap:

Dornacherstrasse 28A 
Postfach 246 
CH-4501 Solothurn
Tel: +41 32 34618 00
Meer info

TIP

Ben je nog op zoek naar een partnergroep om mee samen te werken?
Op onze JINT website vind je tips over hoe je partners vindt, een duurzaam partnerschap opbouwt en zoekertjes van buitenlandse groepen.

Groepsuitwisseling

Groepen jongeren ontmoeten elkaar rond een zelfgekozen thema. Ze werken zelf mee het programma uit. De rode draad: ideeën en ervaringen uitwisselen.
Zo’n uitwisseling is heel anders dan leren over andere culturen via boekjes of televisie. Het is een unieke en verrijkende ervaring. Loick (17)

Budget groepsuitwisselingen 2018

881086
347513