Spelregels

Praktische spelregels

 • Leeftijd: De jongeren zijn tussen 13 tot 30 jaar oud. Voor begeleiders is er geen leeftijdsbeperking.
   
 • Aantal deelnemers: Elke deelnemende groep heeft minstens 4 deelnemers en per deelnemende groep is er minstens 1 groepsbegeleider. In totaal zijn er minstens 16 en maximum 60 deelnemers, begeleiders niet meegeteld.
   
 • Duur van de uitwisseling: van 5 tot 21 programmadagen, exclusief reistijd.
   
 • Landen: Een groepsuitwisseling is altijd transnationaal tussen 2 of meerdere landen. Hier lees je met welke landen je kan samenwerken. 
   
 • Locatie: Een uitwisseling vindt plaats in 1 van de deelnemende landen.
   
 • Hier lees je meer over de deadlines waarop je een projectaanvraag kan indienen.

Inhoudelijke spelregels

 • De jongeren bereiden samen het programma voor en voeren het ook samen uit tijdens een gezamenlijk verblijf. Ze zijn al vanaf de voorbereiding van het project sterk betrokken.
   
 • Een groepsuitwisseling geeft kansen aan jongeren om competenties te ontwikkelen, om zich bewust te worden van sociaal relevante thema’s, om nieuwe culturen, gewoontes en levensstijlen te leren kennen en om waarden zoals solidariteit, democratie en vriendschappen te versterken.

Wie kan deelnemen

 • Een vzw, een vereniging, een ngo
 • Een Europese Jongeren ngo
 • Een sociaal project
 • Een overheidsinstantie op lokaal vlak (bv. jeugddienst)
 • Een informele groep van jongeren

Ook volgende organisaties kunnen een aanvraag indienen voor beperktere subsidies (50%):

 • een overheidsinstantie op regionaal of nationaal niveau
 • een vereniging van regio’s
 • een Europese verzameling van regionale grondgebieden (bv. Benelux)
 • een organisatie actief in de context van het maatschappelijk verantwoord ondernemen bv. sociale economie organisaties, een bedrijfsstichting …

Groepsuitwisseling

Groepen jongeren ontmoeten elkaar rond een zelfgekozen thema. Ze werken zelf mee het programma uit. De rode draad: ideeën en ervaringen uitwisselen.
Zo’n uitwisseling is heel anders dan leren over andere culturen via boekjes of televisie. Het is een unieke en verrijkende ervaring. Loick (17)

Budget groepsuitwisselingen 2018

881086
347513