Stappen tijdens

Zichtbaarheid van het programmaImpact van je project vergrotenTips bij het uitvoeren van het programmaWat moet je bijhouden / Youthpass

Zichtbaarheid van het programma

Dankzij het Erasmus+ Youth in Action programma kan jij jouw project waarmaken. Je bent dan ook verplicht om Youth in Action in alle communicatie over je project te vermelden. Om je hierbij te helpen, maakten we een korte omschrijving.
Ook het Erasmus+ logo moet je overal gebruiken. Denk aan je website, blog, persbericht, gadgets, drukwerk enz.

Impact van je project vergroten

Trek je niet terug op een eiland! Probeer een zo breed mogelijke kring van mensen te betrekken, bijvoorbeeld de ouders van de jongeren, de plaatselijke jeugdbeweging … Zo zijn ook zij op de hoogte van jullie project, en wie weet kunnen ze jullie wel ergens bij helpen.
In onze publicatie Springstof en in de SALTO publicatie ‘Making waves’ vind je een pak tips en info om de impact van je project te vergroten.

Tips bij het uitvoeren van het programma

Voorzie voldoende tijd om elkaar en elkaars organisatie te leren kennen. In de SALTO toolbox vind je een pak leuke energizers en methodieken.
Prop het programma niet te vol, maar voorzie ook vrije tijd (= even niets doen) die de deelnemers informeel met elkaar kunnen doorbrengen. In die momenten leren de deelnemers veel van elkaar en kunnen ze indrukken en ervaringen verwerken.
Evalueer regelmatig tussendoor met de deelnemers en met de andere begeleiders. Zo kan je tussendoor bijsturen. Geef de deelnemers ook de kans om eens in hun eigen taal te evalueren. Koppel dit dan wel achteraf terug naar de hele groep. Leuke methodieken vind je in onze JINT publicatie ‘Blikopener’.
Wat als het mis gaat of niet loopt zoals gedacht? Als dit een impact heeft op de geplande doelstellingen, activiteiten en/of budget van je project, neem dan snel contact op met JINT. We bekijken dan samen hoe we hieraan kunnen werken.

Top

Wat moet je bijhouden

Bewijsstukken van de afgelegde reisweg, met duidelijke vermelding van begin- en eindpunt van de reis. Je moet voor elke deelnemer en begeleider in het eindverslag aantonen dat  ze effectief de reis, waarvoor je budget aangevraagd hebt, afgelegd hebben. Facturen, tickets en boarding passes gelden als bewijs. Vraag ze op tijdens het project. Zo voorkom je problemen achteraf.
Na je goedkeuring ontvang je ook een deelnemerslijst. Alle deelnemers, begeleiders en de coörinerende organisatie moeten deze lijst invullen en ondertekenen. Je voegt de ingevulde lijst na je project bij het eindverslag via de Mobility Tool+.
Bewijsstukken die je nodig hebt voor je eigen boekhouding.
In bijlage III van het contract én artikel II.16 van de algemene voorwaarden lees je meer over de financiële bewijsstukken die je voor jouw project moet toevoegen aan het eindverslag. Het is zeer belangrijk dat je voor elke budgetcategorie de juiste bewijsstukken hebt.

Youthpass

Tijdens een internationaal project leren jongeren heel wat nieuwe dingen: omgaan met andere culturen, een andere taal, een budget opmaken …
Youthpass is een Europees certificaat dat de deelname van een jongere aan het Youth in Action project bevestigt. De jongere kan er zelf ook in beschrijven wat hij/zij geleerd heeft tijdens het project.
Elke deelnemer heeft recht op een eigen Youthpass. We verwachten van jou als projectaanvrager dat je voor alle deelnemers aan je project een Youthpass certificaat aanmaakt. Het aanmaken is helemaal niet moeilijk en doe je op www.youthpass.eu. Hulp om Youthpassen aan te maken en tips om tijdens je project met Youthpass aan de slag te gaan vind je in de Youthpass Infopack.
Het tweede deel, dat de jongere zelf invult, is optioneel. Het biedt je wel kansen om de leerervaringen van de deelnemers tastbaar en bespreekbaar te maken. Een aanrader dus!

Groepsuitwisseling

Groepen jongeren ontmoeten elkaar rond een zelfgekozen thema. Ze werken zelf mee het programma uit. De rode draad: ideeën en ervaringen uitwisselen.
We hebben allemaal een duwtje nodig om onze ideeën concreet te maken. Dat is wat onze organisatie voor de jongeren wil doen. Brecht (27)

Budget groepsuitwisselingen 2018

881086
347513