Wat

Zit je in een jongerengroep? Een jeugdbeweging, jeugdhuis of sportclub? Of zijn jullie met een vriendengroep? 

Ontmoet een groep van over de grens!
Trek er zelf op uit of ontvang een buitenlandse groep.

Wat is het?

  • Groepen jongeren uit verschillende landen ontmoeten elkaar rond een zelfgekozen thema.
  • De jongeren werken zelf mee aan het programma.
  • De rode draad is ideeën en ervaringen uitwisselen.
  • De jongeren leren van elkaar en elkaars cultuur op een niet-formele manier (bv. via workshops, spelen, activiteiten ...)

Jongeren hangen rond

Wat kan er niet?

Deelname aan festivals, studiebezoeken in het kader van de studies, projecten met als doel winst te maken, toeristische activiteiten, reizen en voorstellingstournees, sport competities, statutaire vergaderingen van organisaties, politieke bijeenkomsten en taalcursussen.

Voor wie?

Jongeren die hun blik willen verruimen en staan te popelen om jongeren van andere culturen te leren kennen.


TIP

Wil je jeugdwerkers bij elkaar brengen zodat ze inspiratie kunnen opdoen om de kwaliteit van hun projecten en organisatie te verstevigen?
Dan is mobiliteit van jeugdwerkers misschien iets voor jou.

Uit de praktijk

8 Portugese en 8 Vlaamse jongeren van CDV Aura en hun begeleiders sloegen de handen in elkaar voor een grensverleggende groepsuitwisseling. Ze leerden elkaar en elkaars cultuur, taal en leefgewoonten kennen tijdens een zevendaagse ontmoeting in Kortrijk.
Op het programma stonden blikverruimende en uitdagende activiteiten. Een boeiende samenwerking die de jongeren alvast deed uitkijken naar een nieuwe ontmoeting… in Portugal.

Meer voorbeelden lees je op onze JINT website. Bekijk het overzicht van de door JINT goedgekeurde projecten.

Groepsuitwisseling

Groepen jongeren ontmoeten elkaar rond een zelfgekozen thema. Ze werken zelf mee het programma uit. De rode draad: ideeën en ervaringen uitwisselen.
Het is boeiend om te zien hoe een groep jongeren met zo’n verschillende culturele achtergrond zo goed met elkaar kan opschieten. Olivier (28)

Budget groepsuitwisselingen 2018

881086
130021