Wat

Wil je met je organisatie een langdurige internationale samenwerking opzetten? Zit je met een vernieuwend projectidee en wil je samen een product ontwikkelen? Wil je de resultaten breed verspreiden en een grote impact creëren met je project?
Verleg je grenzen en start een innovatief partnerschap.

Wat is het?

 • Een langdurige internationale samenwerking tussen partnerorganisaties met de focus op 'jeugd'.
 • De hoofddoelstelling en impact van het project liggen in het jeugd- en jongerenwerk. De impact moet dus liggen in niet-formele educatieve en buitenschoolse projecten met en voor jongeren.
 • Je werkt samen met organisaties uit één of meerdere landen.
 • Je wil samen met je partnerorganisatie(s):
  • een product ontwikkelen en zo je organisatie versterken
  • de nieuw ontwikkelde ideeën en producten wijd verspreiden, op een manier die in verhouding tot het doel en de omvang van je project staat.
 • Er is geen vast format, dus heel veel is mogelijk!

Zijn jullie een informele groep jongeren? Bekijk dan zeker ook de mogelijkheden van een jongereninititiatief.

Jongeren in discussie

Wat kan er niet?

Lokale of nationale projecten komen niet in aanmerking: het gaat altijd over een internationale samenwerking. Ligt de impact van je project buiten het jeugdwerk, check dan zeker de Strategische Partnerschappen onder het Onderwijs en Vormingsluik van het Erasmus+ programma bij de collega’s van EPOS-Vlaanderen.

TIP

Heeft je project mobiliteit als focus, kijk dan eens onder groepsuitwisselingen en mobiliteit van jeugdwerkers.

Voor wie?

 • Organisaties die met jongeren werken, jeugdwerkorganisaties, overheden, bedrijven, NGO's enz. die out of the box willen denken en hun grenzen willen verleggen.
 • Er is geen leeftijdsgrens voor deelname.

TIP

Wil je een langdurige samenwerking opzetten met de focus op netwerken en het delen van praktijkervaring? Bekijk de mogelijkheden van jeugdpartnerschap: praktijk delen.

Uit de praktijk

Jeugdorganisaties die met maatschappelijk kwetsbare jongeren werken, zetten met overheden en andere betrokken NGO's een langdurig samenwerkingsproject op. Ze wisselen ervaringen en sterke praktijkvoorbeelden uit en ontwikkelen een visie en een tool over een aanpak voor jongeren na de bijzondere jeugdzorg.

Meer voorbeelden lees je op onze JINT website. Bekijk het overzicht van de door JINT goedgekeurde projecten.

Jeugdpartnerschap: innovatie

Een langdurige innovatieve samenwerking om nieuwe ideeën en producten te ontwikkelen en breed te verspreiden.
Elkaars diversiteit accepteren en van elkaar leren kan de sterkte van de volgende generaties zijn. Véronique (42)

KA2 Budget 2018

568673
195941