Wat

Wil je met je organisatie een langdurige internationale samenwerking of netwerk opzetten? Wil je je eigen jeugdwerkpraktijk én die van je Europese partners bevragen en delen?
Verleg je grenzen en start een partnerschap voor het uitwisselen van ‘good practices’ met andere jeugdorganisaties.

 

Wat is het?

 • Een langdurige internationale samenwerking tussen partnerorganisaties met de focus op 'jeugd'.
 • De hoofddoelstelling en impact van het project liggen in het jeugd- en jongerenwerk. De impact moet dus liggen in niet-formele educatieve en buitenschoolse projecten met en voor jongeren.
 • Je werkt samen met organisaties of groepjes jongeren uit één of meerdere landen.
 • Je wil met je organisatie:
  • netwerken ontwikkelen en versterken, of
  • de capaciteit van je organisatie versterken om transnationaal te werken, of
  • de jeugdwerkpraktijk van je eigen organisatie én die van je partnerorganisaties bevragen en delen.
 • De resultaten van je project worden verspreid op een manier die in verhouding staat tot het doel en de omvang van het project. Er kunnen ook tastbare resultaten ontwikkeld worden.
 • Er is geen vast format, dus heel veel is mogelijk!

Zijn jullie een informele groep jongeren? Bekijk dan zeker ook de mogelijkheden van een jongereninititiatief.

Kampvuur

Wat kan niet?

Lokale of nationale projecten komen niet in aanmerking: het gaat altijd over een internationale samenwerking. Ligt de impact van je project buiten het jeugdwerk, check dan zeker de Strategische Partnerschappen onder het Onderwijs en Vormingsluik van het Erasmus+ programma bij de collega’s van EPOS-Vlaanderen.

TIP

Heeft je project mobiliteit als focus, kijk dan eens onder groepsuitwisselingen en mobiliteit van jeugdwerkers.

Voor wie?

Organisaties die met jongeren werken, jeugdwerkorganisaties, overheden, bedrijven, NGO's enz. die out of the box willen denken en hun grenzen willen verleggen.
Er is geen leeftijdsgrens voor deelname.

Uit de praktijk

Organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren uit verschillende Europese landen zetten samen een langdurig traject op. Ze wisselen ervaringen en sterke praktijkvoorbeelden uit en stimuleren hun jongeren om op een creatieve manier zelf aan de slag te gaan.

Meer voorbeelden lees je op onze JINT website. Bekijk het overzicht van de door JINT goedgekeurde projecten.

Jeugdpartnerschap: praktijk delen

Een langdurige samenwerking om te netwerken en je jeugdwerkpraktijk te bevragen en te delen.
We bieden jongeren een unieke levenservaring en de kans hun horizon te verbreden, ruimer te denken en andere culturen te leren kennen. Véronique (42)

KA2 Budget 2018

568673
195941