Landen

Youth in Action maakt deel uit van Erasmus+, een subsidieprogramma van de Europese Unie. De klemtoon ligt dan ook op samenwerking met landen uit Europa (programmalanden) en de Europese buurrregio’s (partnerlanden).

Programmalanden

België Hongarije Macedonië (FYROM) Slowakije
Bulgarije Ierland Malta Spanje
Cyprus IJsland Nederland Tsjechië
Denemarken Italië Noorwegen Turkije
Duitsland Kroatië Oostenrijk Verenigd Koninkrijk
Estland Letland Polen Zweden
Finland Liechtenstein Portugal  
Frankrijk Litouwen Roemenië  
Griekenland Luxemburg Slovenië  

Met deze landen kan je volgende projecten opzetten:

Jongereninitiatief Jeugdbeleidsmeetings
Groepsuitwisseling Jeugdpartnerschap: praktijk delen  
Mobiliteit van jeugdwerkers Jeugdpartnerschap: innovatie  

Let op:

  • Zwitserland is geen programmaland van Erasmus+. Zwitserland valt onder de ‘andere partnerlanden uit de rest van de wereld' (zie hieronder).
  • Voorlopig kunnen bij het Grieks agentschap geen aanvraagdossiers meer ingediend worden. Een Griekse partner in je project meenemen kan wel nog, op voorwaarde dat de aanvraag in een ander land gebeurt.

TIP

Wil je met een organisatie uit een andere Gemeenschap in België samenwerken? Dat kan niet via Youth in Action, maar wel via het Bel’J programma.

Partnerlanden uit de buurregio’s

Albanië Georgië Marokko Servië
Algerije Israël Montenegro Syrië
Armenië Jordanië Moldavië Tunesië
Azerbeidzjan Kosovo Oekraïne Wit-Rusland
Bosnië-Herzegovina Libanon Palestina  
Egypte Libië Rusland  

Met deze landen kan je onder specifieke voorwaarden volgende projecten opzetten:

Jongereninitiatief Jeugdbeleidsmeetings
Groepsuitwisseling Jeugdpartnerschap: praktijk delen  
Mobiliteit van jeugdwerkers Jeugdpartnerschap: innovatie  
  • Het budget voor samenwerking met partnerlanden is beperkt voor Europees vrijwilligerswerk, groepsuitwisseling en mobiliteit van jeugdwerkers.
  • Voor een jongereninitiatief en een jeugdpartnerschap moet je een uitzonderlijke meerwaarde kunnen aantonen.
  • Partnerlanden uit een buurregio kunnen zelf nooit een aanvraag indienen.
  • Voor samenwerking met deze landen gelden specifieke spelregels. Lees ze goed na bij de verschillende projectmogelijkheden!

Andere partnerlanden uit de rest van de wereld

Bekijk in de programmagids (Part A General information about the Erasmus+ Programme, eligible countries) een overzicht van andere landen waarmee je kan samenwerken.

Met deze landen kan je onder de noemer ‘Capacity building in the field of Youth’ een project opzetten. Het gaat om een grootschalige en langdurige samenwerking tussen minstens 3 landen, waarvan er minstens één een programmaland is en één een ander partnerland uit de rest van de wereld.

Europees Vrijwilligerswerk, groepsuitwisselingen en mobiliteit van jeugdwerkers zijn mogelijk maar moeten steeds deel uitmaken van een samenwerkingsverband dat alle betrokken partnerorganisaties versterkt.
Lees hier meer over de mogelijkheden en specifieke voorwaarden.

Voor de financiering van projecten met partners uit Zwitserland zijn de regels voorlopig als volgt:

Voor Europees vrijwilligerswerk, groepsuitwisselingen en mobiliteit van jeugdwerkers:

  • Wanneer een project door een Zwitserse organisatie bij het nationaal agentschap van Zwitserland wordt ingediend en goedgekeurd, dan wordt het hele project gefinancierd door het Zwitserse nationaal agentschap, dus ook de kosten van de deelnemers uit de andere landen.
  • Indien een project met Zwitserse deelnemers wordt goedgekeurd en gefinancierd door een nationaal agentschap van een van de programmalanden, dan kan de Zwitserse partner een aanvraag indienen bij het Zwitserse nationaal agentschap om de kosten te dekken voor hun eigen deelnemers.

Laat je Zwitserse partner contact opnemen met het Zwitserse agentschap:

Dornacherstrasse 28A 
Postfach 246 
CH-4501 Solothurn
Tel: +41 32 34618 00

Voor jongereninitiatieven, jeugdpartnerschappen: praktijk delen en jeugdpartnerschappen: innovatatie zijn er twee opties:

  • Zwitserse organisaties kunnen deelnemen aan jongereninitiatieven en jeugdpartnerschappen als geassociëerde partners en projecten indienen bij hun NA, die het project dan als geheel kunnen financieren.
  • ​​Zwitserse organisaties kunnen deelnemen aan jongereninitiatieven en jeugdpartnerschappen als officiële partners (die dus ook kunnen genieten van de fondsen van Erasmus+) op voorwaarde dat er een meerwaarde van hun deelname kan aangetoond worden.
Elkaars diversiteit accepteren en van elkaar leren kan de sterkte van de volgende generaties zijn. Véronique (42)