Mobility tool

Wat is het?

De Mobility Tool + (MT+) is een online platform dat indieners van goedgekeurde Erasmus+: Youth in Action projecten moeten gebruiken om hun project te beheren en erover te rapporteren. Je vindt het via https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility.

Wie moet de Mobility Tool+ gebruiken?

Elke indiener van een goedgekeurd project moet de tool gebruiken.
Heb je zelf geen aanvraag ingediend, maar ben je wel partner in een project? Dan moet diegene die de aanvraag indiende gegevens van jouw deelnemer(s) en groep voor jou invullen.

Waarvoor moet ik de Mobility Tool+ gebruiken?

De MT+ MOET je VERPLICHT gebruiken om:

 • Aal je deelnemers en begeleiders of je EVS’ers te registreren, ook die van je buitenlandse partner(s). Voor vrijwilligerswerkprojecten doe je dat ten laatste 2 weken voor de start van je project.
 • Jje budget tijdens en na je project bij te houden.
 • Je eindverslag tijdens je project bij te houden en na je project aan te vullen.

Hoe krijg ik toegang tot de Mobility Tool+?

Wordt je project goedgekeurd en heb je het contract ondetekend teruggestuurd, dan krijgt de projectverantwoordelijke een automatische e-mail met daarin de toegangslink naar MT+. Vanaf dan kan jij gegevens in de MT+ beginnen registreren. Meer info over inloggen vind je in de Mobility Tool+ handleiding.

Welke gegevens moet ik registreren?

Op het einde van je project moeten alle ‘mobiliteiten’ correct in MT+ geregistreerd zijn:

 • Elke persoon die van punt X naar punt Y is geweest, dus ook begeleiders, trainers en facilitators (als die ook in het aantal deelnemers werden aangegeven bij de aanvraag).
 • Zowel de deelnemers van je eigen groep als de buitenlandse deelnemers, begeleiders enz. moet je registreren.

Kan ik tijdens en na mijn project nog gegevens wijzigen?

Je kan op elk moment tijdens je project gegevens invoegen of wijzigen.

 • Je kan deelnemers die je reeds hebt ingevoerd verwijderen en een andere deelnemer in de plaats invullen. Opgelet: Aan elke deelnemer is een budget verbonden. Valt er een deelnemer weg, dan wordt het budget dat oorspronkelijk goedgekeurd werd automatisch herberekend.
 • De tool laat je ook toe partnerorganisaties binnen het project te wijzigen. Wijzigingen van partner(s) kunnen uitsluitend indien je daar een grondige reden voor hebt en enkel na overleg met het Youth in Action team van JINT dat je aanvraag goedkeurde.

Hoe dien ik mijn eindverslag (final report) in via de Mobility Tool+?

Nadat je alle mobiliteiten correct invulde (zie hierboven: welke gegevens moet ik registreren) en  je budget controleerde, kan je via Reports je inhoudelijk eindverslag genereren. Vul de verschillende vragen stap voor stap in. Elk ingevuld onderdeel krijgt een groen vinkje.

Is alles ingevuld, dan kan je alle nodige bijlagen uploaden:

 • het uiteindelijke activity programma
 • de gehandtekende deelnemerslijst
 • de bewijsstukken dat alle deelnemers en begeleiders van punt A naar punt B geweest zijn (bv. factuur reiskosten, tickets, boarding passes, …)
 • Daarna kan je de declaration on honour downloaden, afprinten, ondertekenen, inscannen en terug uploaden.

Pas nadat je al deze stappen goed doorlopen hebt, kan je het volledige eindverslag van je project via de submit knop definitief indienen (submitten).

Waar vind ik meer info?

Het project gaf de groep de kans om soul mates uit heel Europa te leren kennen, bij wie ze echt zichzelf konden zijn. Anneleen (30)