Over ons

Wat is Erasmus+?

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Het programma ging van start begin 2014 en loopt tot eind 2020. Het totale budget voor Erasmus+ voor heel Europa voor 7 jaar is zo’n 14,7 miljard euro.
Binnen Erasmus+ is er een apart luik voor onderwijs en opleiding, één voor sport en één voor jeugdprojecten.

Wat is Youth in Action?

Het jeugdluik Youth in Action is er voor projecten van jongeren en jeugdorganisaties in de vrije tijd. Youth in Action heeft een apart budget en aparte projectmogelijkheden.

Wat is het doel van Erasmus+ en Youth in Action?

Door sterk te investeren in onderwijs, opleiding en niet-formeel leren draagt Erasmus+ bij aan de persoonlijke ontwikkeling, het opdoen van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van de kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen in Europa. Daarnaast ondersteunt het programma vernieuwende samenwerkingsverbanden en het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden. Tenslotte is er ook ondersteuning voor beleidshervorming.

Voor jongeren en de jeugdsector (niet-formeel leren) zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • Het verbeteren van de competenties en vaardigheden van jongeren, in het bijzonder van jongeren in kwetsbare situaties, en het stimuleren van een actieve deelname in de samenleving en op de arbeidsmarkt.
 • Het verbeteren van de kwaliteit van het jeugdwerk.
 • Het ondersteunen en verbeteren van jeugdbeleid op lokaal, regionaal en nationaal niveau, en het ondersteunen van de erkenning van niet-formeel leren.
 • Het vergroten van de internationale dimensie in jongerenactiviteiten en in het werk van jeugdwerkers en jeugdorganisaties.

Prioriteiten voor 2018

Voor 2018 ligt de focus op volgende prioriteiten:

 • Jongeren betrekken met minder kansen, waaronder vluchtelingen, asielzoekers en migranten.
 • De diversiteit promotenn de ubterculturele en interreligieuze dialoog bevorderen;
  de gemeenschappelijke waarden van vrijheid, tolerantie en respect ten opzichte van de mensenrechten te bevorderen;
  de alfabetisering van de media, het kritische denken en het initiatiefnemen van jongeren bevorderen.
 • Jeugdwerkers uitrusten met competenties en methodes die nodig zijn om de vertaalslag te maken van gemeenschappelijke maatschappelijke waarden naar  jongeren, en in het bijzonder naar hen die moeilijk te bereiken zijn en het bestrijden van de radicalisering van jongeren.

Bij wie kan ik centen voor mijn project aanvragen?

Het veranderde mijn kijk op de wereld en de mensen rondom me. Een echte aanrader! Mare (17)