Partnerzoek

Waar vind je een partnerorganisatie of -groep?

 • Kijk eerst naar ‘jezelf’
  • Hebben jullie internationale contacten? Buitenlandse kennissen, via via contacten,...?
  • Heb je al eens rondgevraagd in je eigen netwerk(en)?
  • Heb je een koepelorganisatie? Ga daar zeker eens luisteren!
  • Heeft je stad of gemeente buitenlandse contacten of partnersteden? Check eens bij de jeugddienst.
  • Een oproep via jullie eigen sociale mediakanalen of nieuwsbrief kan ook helpen.
 • Bouw actief partnerschappen op
  • Neem deel aan (internationale) netwerkmomenten
  • Neem deel aan een studiebezoek, een internationale vormingscursus of een partnerzoek seminar. Je loopt er zeker gelijkgestemde organisaties tegen het lijf.

TIP
In onze JINT kalender vind je een selectie van het meest recente activiteitenaanbod.

 • Via de Europese database Otlas kan je zoekertjes voor partners bekijken én zelf zoekertjes plaatsen. Let op: wees heel erg specifiek en volledig in je uitleg! Anders krijg je een overvloed van reacties.

Vind je niet wat je zoekt?

Geef ons een seintje. Misschien kennen we wel een organisatie die aan jullie wensen voldoet. Vul hiervoor het partnerzoekformulier in en mail het ons terug.

TIPS

 • Ga voor je op zoek gaat eerst goed na wat je precies wil. Wat voor project? Welk soort partner(s) zoek je? Het partnerzoekformulier invullen kan helpen om dit duidelijk te krijgen!
 • Geef duidelijke info over je eigen organisatie en doelgroep.
 • Omschrijf duidelijk welke partnerorganisatie jij zoekt: doelgroep, visie en missie, thema van je uitwisseling of training etc.
 • Geef een idee van het project dat jij wil opzetten: thema, doelgroep, taal, etc 
 • MAAR wees tegelijk ook open genoeg zodat verschillende organisaties zich in je oproep kunnen herkennen en zorg ervoor dat er nog voldoende ruimte is in je project om het samen vorm te geven.
 • Zorg voor een goede contactpersoon en een duidelijke ‘selectieprocedure’.
 • Vermeld een einddatum/deadline voor je oproep.  
 • Spreek alles zeer goed door voor je beslist om met elkaar in zee te gaan.
 • Dien eventueel eerst een haalbaarheidsbezoek ‘feasibility visit’ in via Mobiliteit van jeugdwerkers.
 • Gebruik de mogelijkheid van een voorbereidend bezoek APV (advanced planning visit) bij je project (groepsuitwisseling of EVS project) als dat kan!
 • Bij problemen binnen je partnerschap: blijf rustig en overleg met de andere partners en contacteer JINT.
Het is boeiend om te zien hoe een groep jongeren met zo’n verschillende culturele achtergrond zo goed met elkaar kan opschieten. Olivier (28)