Projectoproep capacity building

Wil je een Youth in Action samenwerking opzetten met organisaties in én buiten Europa?

Youth in Action richt zich in de eerste plaats op samenwerking tussen organisaties in Europa en de Europese buurregio's. Jaarlijks is er ook een aparte deadline voor wie het nog verderop zoekt.

Wat is mogelijk

Tot de mogelijkheden behoren o.a.

 • activiteiten rond partnerschap en netwerken
 • projecten over beleidsdialoog
 • grootschalige jeugdevents
 • informatie- en bewustwordingscampagnes
 • het ontwikkelen van informatie, communicatie en media tools
 • het ontwikkelen van jeugdwerk methodieken en tools, vormingscursussen
 • nieuwe vormen van jeugdwerk, vorming en ondersteuning aanbieden via open en flexibele leermethodes, virtuele samenwerking enz.

Je kan ook groepsuitwisselingen, vrijwilligerswerk projecten of projecten in het kader van mobiliteit van jeugdwerkers opzetten, op voorwaarde dat ze een toegevoegde waarde bieden bij het realiseren van de doelstellingen van je project.

De spelregels

 • Landen
  Je gaat met minstens 3 landen in zee: minstens 1 andere Europese partner én 1 partnerland uit de rest van de wereld. In de programmagids vind je welke andere partnerlanden er precies in aanmerking komen.
   
 • Duur van het project
  Van 9 maanden tot 2 jaar.
   
 • Deadline
  Je dient samen een aanvraag in bij het uitvoerend agentschap (EACEA) (niet bij JINT dus).
Deadline projectoproep
Capacity building in the field of youth
Startdatum project
08/03/2018 - 12:00 vanaf 01/07/2018
 • Wie kan een aanvraag indienen?
  • Een vzw, een vereniging, een ngo
  • Een Europese Jongeren ngo
  • Een nationale jeugdraad
  • Een overheidsinstantie op lokaal vlak

​Meer details over de voorwaarden en spelregels lees je in de programmagids onder ‘Key Action 2, capacity building in the field of youth’.

Meer weten?
Surf naar de website van het uitvoerend agentschap (EACEA).

Elkaars diversiteit accepteren en van elkaar leren kan de sterkte van de volgende generaties zijn. Véronique (42)